www.chedsada.com  

ยินดีต้อนรับสู่ www.chedsada.com เว็ปไซด์การจัดการความรู้สำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                         
 
 สถิติวันนี้ 8 คน
 สถิติเมื่อวาน 4 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
228 คน
1439 คน
24883 คน
เริ่มเมื่อ 2013-05-08

Google


Search WWW Search chedsada.com
   
  

บันทึกหารือขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ
.. ๒๕๕๖
เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
เอกสารความรู้เกี่ยวกับ "ก๊าซชีวภาพ: พลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
กรณีศึกษาบ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย และคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Copyright (c) 2006 ผู้ดูแลระบบ chedsada@yahoo.com